GMH Actieplan 2020-2021

Ter versteviging van de positie en de werking van de zelfregulering heeft het bestuur van de GMH voor 2020 en 2021 het volgende actieplan opgesteld. Dit actieplan borduurt voort op het GMH actieplan 2019.
Het actieplan vindt u hier.