GMH Actieplan 2019

Het bestuur van de GMH heeft vastgesteld dat het vergroten van de bekendheid van de regels over gunstbetoon en transparantie nadere aandacht behoeft.
Ter versteviging van de positie en de werking van de zelfregulering zullen in 2019 een aantal aanvullende acties worden uitgevoerd. U vindt deze aanvullende acties terug in het GMH actieplan 2019. Een algemene introductie op het actieplan vindt u hier.