Inhoud van de code

Artikel 11 - Door leveranciers georganiseerde geaccrediteerde bijeenkomsten

 1. Onder door leveranciers georganiseerde geaccrediteerde bijeenkomsten worden verstaan alle bijeenkomsten die door leveranciers worden georganiseerd en die door een door de betrokken beroepsgroep erkende instantie zijn geaccrediteerd.

 2. Leveranciers mogen de kosten van een door hen georganiseerde geaccrediteerde bijeenkomst voor hun rekening nemen, mits wordt voldaan aande navolgende voorwaarden:

  a. Programma: het programma is qua opbouw evenwichtig en redelijk.
  b. Locatie: de locatie waar bijeenkomst plaats vindt is gerechtvaardigd, zowel wat faciliteiten als wat geografische ligging betreft.
  c. Kosten: de leverancier mag per individuele zorgprofessional in het kader van een in dit artikel bedoelde bijeenkomst uitsluitend de volgende kosten voor zijn rekening nemen:  

     1. de kosten voor de organisatie;
     2. één of meerdere redelijk geprijsde maaltijden;  
     3. noodzakelijke overnachtingen, voor zover redelijk geprijsd;  
     4. redelijke reiskosten.

  Aangenomen wordt dat de kosten redelijk zijn indien:

  a. de leverancier per zorgprofessional niet meer bijdraagt in de hierboven genoemde kosten dan € 500 per bijeenkomsttot een maximum van € 1.500 per jaar, of
  b. de zorgprofessional tenminste 50% van de hierboven genoemde kosten zelf draagt.

  De kosten die verband houden met de organisatie (zoals kosten voor sprekers, zaalhuur, documentatiemateriaal) hoeven niet te worden meegerekend.

  De bedragen zijn inclusief BTW.

 3. Afspraken omtrent vergoeding van kosten moeten schriftelijk worden vastgelegd. Onderdeel van deze afspraken is dat de betrokken zorgprofessional deze afspraken meldt aan het bestuur van de instelling dan wel zijn werkgever.

Lees de toelichting

Door naar artikel 12: Overige door leveranciers georganiseerde bijeenkomsten