Inhoud van de code

Artikel 7 - Geschenken

 1. Het incidenteel geven en ontvangen van een geschenk is toegestaan, mits:  
  a. het geschenk van geringe waarde is, en
  b. gerelateerd is aan de praktijk van de zorgprofessional, patiëntenzorg ten goede kan komen of een zuiver educatieve functie kan vervullen.

 2. Een geschenk wordt geacht van geringe waarde te zijn wanneer de winkelwaarde niet meer bedraagt dan € 50 (incl. BTW). Per zorgprofessional geldt een maximum van drie geschenken per jaar per leverancier.

 3. Het is niet toegestaan geschenken in de vorm van contant geld of equivalenten te geven.

 4. Het is toegestaan om de merknaam of het logo van een product of een bedrijf op of bij het geschenk te vermelden.

 5. Als geschenken in de zin van dit artikel worden niet beschouwd: 
  a. productmonsters;
  b. attenties die worden verstrekt in verband met een bijzondere, eenmalige gebeurtenis, voor zover deze redelijk zijn en passend bij deze gebeurtenis.

Lees de toelichting

Door naar artikel 8 : Financiele bijdrage in de kosten (voor deelname aan) bijeenkomsten voor zorgprofessionals; algemene uitgangspunten