Inhoud van de code

Artikel 4 - Uitingen

  1. Uitingen over medische hulpmiddelen:
    a. mogen in geen enkel opzicht misleidend zijn;
    b. dienen accuraat, actueel en waarheidsgetrouw te zijn;
    c. dienen juisten controleerbaar te zijn;
    d. mogen geen afbreuk doen aan de geldende normen voor goede smaak en fatsoen en aan de reputatie van de bedrijfstak, zorgprofessionals en medische hulpmiddelen.

  2.  De juistheid van uitingen moet kunnen worden onderbouwd door geschikt bewijsmateriaal.

Lees de toelichting

Door naar artikel 5 : Interacties tussen leveranciers en zorgprofessionals