Samenstelling bestuur GMH

Bestuursleden
vacant (voorzitter)
Frank Wesselings (Diagned)
Rob de Vroet (FHI Medische Technologie)
Iris van Bemmel (FME Zorg)
Roland van Esch (Nefemed)
Nicoline Pruimboom (NFu)
Krista Tromp (KNMG) 
Trudy Boshuizen NVZ 
Anita Bruin (V&VN)

Plaatsvervangende bestuursleden
Luc Knaven (FHI Medische Technologie)
Caroline Emmen (Nefemed)
Diagned - vacant
KNMG - vacant
NVZ - vacant
V&VN - vacant
NFu - vacant
FME Zorg - vacant