GMH Trainingen 2024

De GMH organiseert in 2024 weer een aantal trainingen over de regels over gunstbetoon voor medisch hulpmiddelen.

Op 7 februari, 12 juni en 9 oktober zijn er basistrainingen. Deze basistrainingen zijn bedoeld voor degenen die nog niet of onvoldoende bekend zijn of ervaring hebben met de regels van over gunstbetoon bij medisch hulpmiddelen. Te behandelen onderwerpen zijn onder andere: de uitgangspunten van de GMH, de verhouding met de Nederlandse wetgeving en internationale regels, toezicht en sanctionering, en de regels voor gunstbetoon en transparantie. De trainingen duren één dagdeel (ochtend) en zijn in beginsel vooralsnog digitaal.
 
Op 10 april en 13 november is er een verdiepingstraining, bedoeld voor degenen die de basistraining al hebben gevolgd en al enige ervaring hebben. Het accent van deze cursus ligt in de verdieping en actualiteit: hoe moet je met de regels in de praktijk omgaan, hoe worden de regels in de praktijk door de GMH en de Inspectie geïnterpreteerd, en welke relevante actuele ontwikkelingen moet je rekening houden? Ook het onderwerp transparantie komt uitgebreider aan bod. De trainingen duren één dagdeel (ochtend) en zullen vooralsnog op locatie (Den Haag) zijn.
Voor meer informatie over de trainingen: klik hier.