Werkafspraken GMH en IGJ verlengd

De GMH en Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd hebben samenwerkingsafspraken in het kader van gunstbetoon bij medische hulpmiddelen verlengd met een periode van 2 jaar. In deze werkafspraken is de onderlinge taakafbakening en werkverdeling vastgelegd ten aanzien van normontwikkeling, voorlichting en educatie, monitoring, het doorverwijzen van meldingen en informatie-uitwisseling en afstemming. Vier keer per jaar vindt er regulier overleg plaats tussen IGJ en de GMH. De werkafspraken dateren uit 2018 en zijn recentelijk verlengd voor de jaren 2024 en 2025. Voor de tekst van de samenwerkingsafspraken en toelichting daarbij: klik hier.