Artikel 31. Openbaarmaking TRZ - gastvrijheid bij door derden georganiseerde bijeenkomsten

In het TRZ moet per kalenderjaar m.b.t. het vergoeden dan wel voor rekening nemen van kosten tijdens een bijeenkomst in de zin van artikel 9 aan een individuele arts, verpleegkundige, verpleegkundig specialist of physician assistant per bijeenkomst het volgende worden geopenbaard:

  1. de naam en het BIG-nummer van de zorgprofessional;
  2. de naam van de leverancier;
  3. het bedrag van de in het kader van de bijeenkomst vergoede/betaalde kosten voor inschrijving, maaltijden, overnachtingen en reis.


 

Artikel 31 heeft betrekking op de situatie waarbij een leverancier de kosten voor gastvrijheid van een bepaalde zorgprofessional die deelneemt aan een door een derde georganiseerde bijeenkomst (artikel 9) betaalt of achteraf aan de zorgprofessional vergoedt. In dit geval wordt gemeld op naam van de betreffende zorgprofessional die de (kosten voor) gastvrijheid heeft ontvangen. Naast naam en BIG-nummer van de zorgprofessional moet het totaalbedrag van de vergoede dan wel voor rekening van de leverancier genomen gastvrijheidskosten worden gemeld. Het gaat om in dat geval de kosten van de inschrijving, maaltijden/catering, overnachtingen en reiskosten. Inschrijfgeld wordt niet meegeteld.

De situatie bedoeld in dit artikel zal overigens niet veel voorkomen, omdat bedrijven die zijn aangesloten bij de Diagned, FMed en Nefemed en/of MedTech Europe, gebonden zijn aan het verbod in de MedTech Europe Code of Ethical Business Practice om gastvrijheid te verlenen aan individuele zorgprofessionals tijdens bijeenkomsten in de zin van artikel 9.