GMH Nieuwsbrief 2 - 19 april 2023

Klik hier voor de GMH Nieuwsbrief van 19 april 2023

In deze Nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Kamerbrief Minister Kuipers 13 maart 2023
- Stand van zaken Verbeterplan GMH/CGR/TRZ
- Bijeenkomst veldpartijen 27 juni 2023
- Aanleveren gegevens TRZ over 2022, deadline 1 juni a.s.