GMH Nieuwsbrief 1 - 27 februari 2023

Klik hier voor de GMH Nieuwsbrief van 27 februari. 

“In deze Nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Stand van zaken Verbeterplan GMH/CGR/TRZ
- Handreiking NVZ en FMS
- Adviezen Codecommissie GMH
- GMH trainingen 2023"