Hoeblijfikonafhankelijk.nl

Samenwerking met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen dient tot verbetering van zorg, maar mag niet leiden tot beïnvloeding. Belangen van de zorgprofessional en de leverancier kunnen verschillen. Hoe blijf je onafhankelijk wanneer je een financiële relatie aangaat met een leverancier? De nieuwe website hoeblijfikonafhankelijk.nl helpt zorgprofessionals een zorgvuldige afweging te maken om belangenverstrengeling te voorkomen.

Kun je dat ene relatiegeschenk wel aannemen? Moet je wel of niet ingaan op de uitnodiging om zitting te nemen in die speciale adviesraad? Enkele veelvoorkomende onderwerpen met elk hun eigen checkvragen worden op hoeblijfikonafhankelijk.nl uitgelicht. Deze geven inzicht in de belangrijkste regels en weegfactoren ter voorkoming van belangenverstrengeling.

Achterliggende gedragscodes
Kennisuitwisseling met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is van groot belang voor de innovatie van zorg, waarvoor de zorgprofessional ook mag worden betaald. Maar een financiële relatie waarbij een leverancier probeert om via jou als zorgprofessional meer producten te verkopen, is verboden. De regels die belangenverstrengeling in de zorg moeten voorkomen, zijn opgesteld door zorgpartners in samenwerking met de leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Deze zijn vastgelegd in twee gedragscodes: de GMH, Gedragscode Medische Hulpmiddelende en de CGR, Code Geneesmiddelenreclame. Deze gedragscodes stellen specifieke voorwaarden aan het geven en aannemen van relatiegeschenken en andere materialen, aan financiële bijdragen in relatie tot nascholing en aan het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten.

Kijk op www.hoeblijfikonafhankelijk.nl