Jaarcijfers Transparantieregister Zorg 2020 gepubliceerd

Den Haag, 22 juli 2021

Op 21 juli 2021 heeft het Transparantieregister Zorg (TRZ) de jaarcijfers 2020 openbaar gemaakt. In dit openbaar register worden ieder jaar financiële relaties tussen enerzijds zorgprofessionals, zorginstellingen en patiëntenorganisaties en anderzijds leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen gepubliceerd.

De GMH constateert dat steeds meer leveranciers van medische hulpmiddelen de financiële relaties melden. In totaal is de waarde van de gemelde relaties in deze branche ten opzichte van 2019 ook iets gestegen.

Uit een eigen analyse door de GMH van een aantal overeenkomsten blijkt dat de wijze waarop de relaties in overeenkomsten zijn vastgelegd elk jaar verbetert. De bestudeerde overeenkomsten zijn over het algemeen zeer uitgebreid en voldoen in vrijwel alle gevallen volledig aan de GMH Code.

Niettemin ziet de GMH nog de nodige mogelijkheden tot verbetering. Zo zal de GMH de komende periode aandacht vragen voor de gewenste financiële verantwoording na beëindiging en bij de afhandeling van een overeenkomst. In algemene zin blijft de GMH zich de komende tijd inzetten voor het verder hanteren, uitdragen en uitleggen van de regels ter voorkoming van ongewenst gunstbetoon.

Klik hier voor de digitale versie van de GMH nieuwsbrief en hier voor de pdf-versie waarin de analyse is terug te vinden.