Reglement Register Naleving geactualiseerd

Het Reglement Register Naleving is geactualiseerd. In dit reglement staan de voorwaarden beschreven waar koepelorganisaties en individuele leveranciers van medische hulpmiddelen aan moeten voldoen op opgenomen te worden in het GMH Register Naleving. In dit Register naleving zijn alle leveranciers van medische hulpmiddelen vermeld, die zich verplicht hebben tot naleving van de GMH Code. De aangepaste tekst van het reglement, dat in werking is getreden op 1 maart 2021, vindt u hier. Voor een alfabetisch overzicht van alle bedrijven die de gedragscode van de GMH hebben onderschreven: klik hier.