Kamerbrief bij rapport Evaluatie Transparantieregister 2020

Graag informeren wij u over de Kamerbrief van minister Van Ark 17 december jl. die samen met het rapport Evaluatie Transparantieregister 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd.
De brief is via deze link beschikbaar aldaar treft u ook het rapport van de Evaluatie Transparantieregister 2020.

De minister is overwegend positief over het huidige Transparantieregister. De minister neemt de bevindingen van het IVM over dat voor zowel de farmaceutische als de medische hulpmiddelbedrijven de meldingen van financiële relaties volledig en juist plaatsvinden.

De minister concludeert: ‘Uit deze tweede evaluatie komt naar voren dat het TRZ op hoofdlijnen doeltreffend is en goed functioneert. Hieruit maak ik op, dat farmaceutische en medische hulpmiddelbedrijven laten zien dat zij de gedragscodes goed naleven en transparant zijn over financiële banden die zij hebben met de zorg. Dit toont aan dat de zelfregulering goed functioneert.’ (p. 3)

Daarnaast noemt de minister de twee aanbevelingen van het IVM: ‘Het IVM beveelt aan om meer aandacht te geven aan de regels rond het melden in het TRZ, met name aan nieuwe toetreders op de markt, aan organisatiebureaus en over betalingen uit het buitenland. De tweede aanbeveling is om meer aandacht te besteden aan de informatievoorziening naar artsen en ziekenhuizen over het TRZ.’ (p. 3)

De minister roept de partijen aangesloten bij het TRZ op om de aanbevelingen ter harte te nemen. De aanbevelingen zullen besproken worden tijdens het bestuurlijk overleg met de minister.