GMH nieuwsbrief 5 - december 2020

Per 2021 meer melden in Transparantieregister Zorg.

Het bestuur van de GMH heeft besloten de regels voor het melden van financiële relaties in het TRZ verder aan te scherpen. Deze aanscherping gaat in per 2021 en komt erop neer dat:

1. de huidige meldplicht voor dienstverleningsovereenkomsten en sponsoring van projecten wordt uitgebreid met een meldplicht voor gastvrijheid bij bijeenkomsten, en
2. deze meldplicht te laten gelden voor alle artsen.

Daarnaast voert de GMH een verduidelijking door met betrekking tot het melden van dienstverleningsovereenkomsten bij het TRZ.

In de nieuwsbrief worden de wijzigingen per 1 januari 2021 nader uitgelegd. Heeft u na lezing nog vragen? 
U kunt deze doorgeven via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Klik hier voor de digitale versie van de GMH nieuwsbrief en hier voor de pdf-versie.