Aanpassingen GMH Code en toelichting per 1 januari 2021

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de GMH Code en de toelichting op een aantal plaatsen aangepast. Deze aanpassingen zijn het gevolg van een stofkamoperatie, waarbij de tekst van de gedragscode en de toelichting is gecontroleerd op accuraatheid, juistheid en leesbaarheid.

Lees meer in onze nieuwsbrief over de aanpassingen. De nieuwsbrief is ook in pdf-versie beschikbaar.