Deadline melden TRZ verlengd tot 15 juni 2020

De GMH heeft besloten de termijn voor het aanleveren van gegevens over financiële relaties met betrekking tot het jaar 2019 bij het Transparantieregister Zorg te verlengen tot 15 juni 2020. Wij zijn ons er zeer wel van bewust dat de Corona pandemie veel vraagt van zowel de zorgprofessionals en instellingen als van de leveranciers van medische hulpmiddelen. Om die reden willen wij de leveranciers een iets ruimere termijn geven om hun gegevens bij het TRZ aan te leveren. Dit betekent dat ook de termijn waarbinnen zorgprofessionals en instellingen de mogelijkheid krijgen de aangeleverde gegevens te controleren en de publicatie van de gegevens door het Transparantieregister Zorg in tijd iets naar achteren zal schuiven.

Leveranciers die alles al gereed hebben om hun gegevens over 2019 bij het Transparantieregister Zorg aan leveren, kunnen dit uiteraard natuurlijk nu al alvast doen.
Heeft u vragen over het melden van gegevens, klik hier voor de FAQ transparantie 2020.