Jaarcijfers maken financiƫle samenwerkingsrelaties rond medische hulpmiddelen inzichtelijk

Het Transparantieregister Zorg publiceert vandaag de jaarcijfers over financiële samenwerkingsrelaties rond geneesmiddelen én medische hulpmiddelen. Hiermee is de omvang van deze relaties dit jaar voor het eerst als geheel inzichtelijk. Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) is blij met deze openbare verantwoording: voor iedereen moet zichtbaar en controleerbaar zijn welke vergoeding zorgverleners en zorginstellingen ontvangen voor hun samenwerking met bedrijven.

De totale waarde van de samenwerkingsrelaties (dienstverlening en sponsoring) tussen leveranciers van medische hulpmiddelen, medisch specialisten en zorginstellingen gemeld in het Transparantieregister Zorg bedroeg 12,4 miljoen euro in 2017. Dit bedrag bestaat voor het grootste gedeelte uit relaties tussen leveranciers en zorginstellingen, te weten 11 miljoen euro. Daarvan had iets meer dan de helft betrekking op sponsoring en een kwart op dienstverlening. De relaties met individuele zorgverleners, ter waarde van 1,4 miljoen euro, betroffen voornamelijk dienstverlening.

De Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) is blij met deze openbare verantwoording. Het transparant maken van relaties is belangrijk om voor iedereen zichtbaar en controleerbaar te maken welke vergoeding medisch specialisten en zorginstellingen ontvangen voor hun samenwerking met bedrijven. Patiënten zijn erbij gebaat dat zorgprofessionals, universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven samenwerken om innovatieve producten te ontwikkelen en kennis uitwisselen over nieuwe medische hulpmiddelen, om te kijken welke behandelingen werken, duurzaam en veilig zijn. Uiteraard moet deze samenwerking integer en transparant zijn, wat is neergelegd in een systeem van wetgeving en zelfregulering dat toeziet op de integriteit en transparantie naar het publiek.

Over het Transparantieregister Zorg, de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) en de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR).

Het Transparantieregister Zorg vermeldt sinds 2013 samenwerkingsrelaties tussen zorgverleners en de geneesmiddelenbedrijven. In 2016 werden hier als pilot financiële relaties van leveranciers van implantaten voor cardiologie en orthopedie aan toegevoegd. Dit jaar is dit uitgebreid naar vermelding van financiële samenwerkingsrelaties tussen leveranciers van alle medische hulpmiddelen, medisch specialisten en zorginstellingen. Zo ontstond voor het eerst een volledig beeld.

De koepelorganisaties van zorgverleners en leveranciers van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diergeneesmiddelen hebben het Transparantieregister Zorg opgezet. Het register is uniek in de wereld. Het Transparantieregister Zorg is een initiatief van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR), in 1998 opgericht door acht partijen uit het veld. Een Raad van Toezicht van alle betrokken organisaties houdt toezicht op het Transparantieregister Zorg en stelt zo nodig verbeteringen voor. Meldingen aan het Transparantieregister Zorg gebeuren in overeenstemming met de door de Stichting GMH en Stichting CGR opgestelde regels.

Sinds 1 januari 2014 zijn zorgverleners, zorginstellingen en leveranciers van medische hulpmiddelen gebonden aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), ondergebracht bij de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze gedragscode bevat regels over gunstbetoon tenbehoeve van een zorgvuldige, transparante en verantwoorde omgang tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en partijen die betrokken zijn bij de aanschaf of de toepassing daarvan. Deregels hebben onder meer betrekking op geschenken, dienstverlening, bijeenkomsten en sponsoring.


Klik hier voor de CGR nieuwsbrief.

Klik hier voor het bericht van het Transparantieregister.