Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen

Op 31 augustus zijn de Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen in de Staatscourant gepubliceerd, klik hier voor de link. Op 1 september brengt de GMH een nieuwsbrief uit.