Standaardclausules transparantie beschikbaar

Naar aanleiding van de voorlichtingsbijeenkomsten van vorig jaar heeft de GMH standaardclausules inzake transparantie opgesteld die gebruikt kunnen worden in overeenkomsten die leveranciers van medische hulpmiddelen met zorgprofessionals of zorginstellingen afsluiten. U vindt deze standaardclausules hier