Uitbreiding Transparantie per 2017

Klik hier voor de nieuwsbrief d.d. 18 oktober 2016, over de aanpassing van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen met ingang van 1 januari 2017.