Dentale branche sluit aan

Met het ondertekenen van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen op 4 december 2013 hebben de twee belangrijkste brancheverenigingen binnen de tandheelkundige sector, INDENT en VGT, zich aangesloten bij de zelfregulering over de relaties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals.

De leden van INDENT en VGT hebben zich met ingang van 1 januari 2014 door middel van een leden-bindend besluit verplicht tot naleving van de Gedragscode GMH en zullen worden ingeschreven in het Register Naleving GMH, dat sinds oktober te raadplegen is via de website van de GMH.

INDENT en VGT zijn de eerste partijen uit de dentale branche die zich aansluiten bij de GMH. Dirk Annaars, voorzitter van INDENT, zegt hierover “In 2012 heeft de medische hulpmiddelenindustrie een gedragscode opgesteld, die de afgelopen tijd is uitgewerkt. Met de Gedragscode Medische Hulpmiddelen willen wij waarborgen dat beslissingen over medische hulpmiddelen genomen worden op zorginhoudelijke en integere gronden. De regels in de Gedragscode geven invulling aan een zorgvuldige, transparante en verantwoorde omgang tussen fabrikanten van medische hulpmiddelen en partijen die betrokken zijn bij de aanschaf of de toepassing daarvan”.

Ook de Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) verwacht met het volgen van de Gedragscode een voorbeeld te stellen binnen de tandheelkundige sector. “Het is een goede ontwikkeling om in de huidige samenleving transparant te zijn in de manier waarop je zaken doet. Zeker nu de tandheelkunde zoveel in het nieuws is,  geloven wij dat het belangrijk is om op een positieve manier van ons te laten horen en de zorgprofessionals in onze branche een houvast te geven”, aldus Cees Balder, voorzitter van de VGT.

VGT en INDENT spreken de verwachting uit dat ook de andere beroepsverenigingen in de tandheelkundige branche de code zullen ondertekenen. Een breed draagvlak onder leveranciers, groothandel en beroepsgroepen schept duidelijkheid in de dentale branche, zo geven de beide voorzitters aan.

Met de aansluiting van INDENT en VGT zijn de leden van de navolgende organisaties met ingang van 1 januari 2014 gebonden aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen:

₋ Diagned
₋ FMed
₋ Firevaned
₋ Gain
₋ Holland HealthTech
₋ Indent
₋ KNMG
₋ Nefemed
₋ NFu
₋ NVZ
₋ VGT


gmh 001 heel klein