KNMG, NVZ en NFU onderschrijven Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2014 sluiten de NVZ, de NFU en de KNMG en haar federatiepartners, waaronder de Orde van Medisch specialisten en de wetenschappelijke verenigingen, zich aan bij de Gedragscode Medische Hulpmiddelen.

De regels in de Gedragscode geven invulling aan een zorgvuldige, transparante en verantwoorde omgang tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en partijen die betrokken zijn bij  de aanschaf of de toepassing  daarvan. De leden van Diagned, FMed, Firevaned, Gain, Holland HealthTech en Nefemed hadden zich al verplicht  tot naleving van de Gedragscode. Met ingang van 1 januari 2014 zijn dus ook alle artsen en ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de KNMG, NVZ en NFU aan de Gedragscode gebonden. De Gedragscode is daarmee daadwerkelijk wederkerig. Wat de ene partij niet mag aanbieden, mag de andere partij ook niet accepteren.

Bij de federatiepartners van de KNMG zijn ca. 53.000 artsen aangesloten. De NVZ vertegenwoordigt 118 algemene en categorale ziekenhuizen. Bij de NFU zijn de 8 universitaire medische centra van Nederland aangesloten.  Het draagvlak voor de Gedragscode is met de toetreding van deze partijen aanzienlijk vergroot. Dat niet alleen de artsen, maar ook de ziekenhuizen de Gedragscode onderschrijven, is van groot belang. Medische hulpmiddelen worden op grote schaal in de volle breedte van deze instellingen gebruikt en voorgeschreven. De gedragscode zou door alle betrokkenen in de ziekenhuizen moeten worden nageleefd.