Een stap dichter bij de regulering van relaties in de medische hulpmiddelensector

Artsenfederatie KNMG wil zich per 1 januari 2013 aansluiten bij de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Dit staat in de intentieverklaring die de KNMG en de Stichting GMH vandaag ondertekenden. "Dit is een grote stap voor beide partijen", aldus KNMG voorzitter Arie Nieuwenhuijzen Kruseman.

De Gedragscode is vorig jaar opgesteld door de hulpmiddelenproducenten en wordt sinds begin dit jaar door de industrie nageleefd. De Code wil erin voorzien dat er een zorgvuldige en transparante relatie is tussen leveranciers van hulpmiddelen en degenen die besluiten over de aanschaf en toepassing ervan (artsen, zorginstellingen etcetera).

ondertekening intentieverklaring

Wederkerigheid
Een belangrijk uitgangspunt van de opstellers is dat ook andere betrokken partijen, zoals zorgverleners en zorginstellingen, zich bij de Code aansluiten. "Nu nog instellingen erbij, dan is de cirkel rond", zegt Rob de Vroet (bestuurslid Stichting GMH).

De KNMG heeft enige tijd geleden al aangegeven groot belang te hechten aan de wederkerigheid van de Code, waardoor niet alleen leveranciers van medische hulpmiddelen, maar ook zorgprofessionals en –instellingen aan de regels worden gebonden. Met het ondertekenen van de intentieverklaring wil de KNMG die wederkerigheid ook werkelijk gestalte geven.

De KNMG onderzoekt de komende maanden hoe de wederkerigheid van de Code gerealiseerd kan worden. "Door de Code wederkerig te maken wordt de naleving gestimuleerd. Daarom is het belangrijk dat ook zorginstellingen zich bij de Code aansluiten", aldus Lode Wigersma, directeur beleid & advies KNMG.

Download de tekst van de intentieverklaring