Reglement GMH aangepast

Het Reglement GMH is op de bestuursvergadering van 30 mei 2012 op de volgende punten aangepast:
- In de artikelen 39 en 40 wordt expliciet aangegeven dat adviezen worden uitgebracht door de Voorzitter van de Codecommissie en dus niet door de voltallige Codecommissie;
- Omdat de nummering vanaf artikel 28 niet goed doorliep, is deze vanaf dat artikel aangepast. Dit heeft inhoudelijk niet tot wijzigingen geleid.