Inhoud van de code

Artikel 21 - Zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten

De regels van deze Gedragscode zijn van overeenkomstige toepassing op zorgverzekeraars die zorgverzekeringen aanbieden of uitvoeren, zorgkantoren en/of gemeenten die uitvoering geven aan de Wet Langdurige Zorg of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Lees de toelichting

Door naar artikel 22: Inwerkingtreding en overgangsbepalingen