Inhoud van de code

Artikel 18 - Betrokkenheid bij totstandkoming adviesrapporten, richtlijnen

1. Zorgprofessionals die deelnemen aan commissies die zich bezighouden met het opstellen van (wetenschappelijke) adviesrapporten of behandelrichtlijnen, handelen overeenkomstig de 'Code ter verkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling'. 

2. Leveranciers onderschrijven de  'Code ter verkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling'. 

Lees de toelichting

Door naar artikel 19: Sponsoring patiëntenorganisaties