Inhoud van de code

Artikel 16 - Specifieke vormen van sponsoring; studiebeurzen

  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 15 geldt dat de sponsoring van studiebeurzen door leveranciers is toegestaan, mits is voldaan aan de navolgende voorwaarden: 

    a. de studiebeurs wordt toegekend door een opleidingsinstituut, gezondheidszorginstelling of beroepsvereniging ten behoeve van medische opleidingsprogramma’s en de selectie van degene die de beurs zal ontvangen vindt onafhankelijk van de sponsor plaats; en

    b. de betaling van het geldbedrag geschiedt aan het opleidingsinstituut, de gezondheidszorginstelling of beroepsvereniging en niet aan individuele personen, tenzij hier een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van het bestuur van het desbetreffende instituut aan ten grondslag ligt.

Lees de toelichting

Door naar artikel 17: Specifieke vormen van sponsoring; onderzoek