Inhoud van de code

Artikel 12 - Overige door leveranciers georganiseerde bijeenkomsten

 1. Onder overige door leveranciers georganiseerde bijeenkomsten worden verstaan alle bijeenkomsten die door leveranciers worden georganiseerd die niet vallen onder artikel 10 of 11.

 2. Leveranciers mogen de kosten van een in dit artikel bedoelde bijeenkomst voor hun rekening nemen, mits wordt voldaan aande navolgende voorwaarden:
   
  a. Programma: het programma van de bijeenkomst is evenwichtig en redelijk. 

  b. Locatie: de locatie waar de bijeenkomst plaats vindt is gerechtvaardigd, zowel wat faciliteiten als wat geografische ligging betreft. Dit betekent dat de bijeenkomst plaats vindt op of vlak bij de locatie waar de zorgprofessional werkzaam is, tenzij het noodzakelijk is om de bijeenkomst elders te laten plaatsvinden. In dat laatste geval dient de bijeenkomst plaats te vinden in een gepaste omgeving die bevorderlijk is voor de uitwisseling van informatie.

  c. Kosten: de kosten die de leverancier voor zijn rekening neemt moeten redelijk zijn. Per individuele zorgprofessional mogen in  het kader van een in dit artikel bedoelde bijeenkomst uitsluitend de volgende kosten voor rekening van de leverancier komen:
  1. kosten voor de organisatie; 
  2. één of meerdere redelijk geprijsde maaltijden; 
  3. noodzakelijke overnachtingen, voor zover redelijk geprijsd; 
  4. redelijke reiskosten.

  Aangenomen wordt dat de kosten redelijk zijn indien de leverancierper zorgprofessional niet meer bijdraagt in de hierboven genoemde kosten € 75 per bijeenkomst tot een maximum van € 375 per jaar.

  De kosten die verband houden met de organisatie (zoals kosten voor sprekers, zaalhuur, documentatiemateriaal) hoeven niet te worden meegerekend.

  De bedragen zijn inclusief BTW.

Lees de toelichting

Door naar artikel 13: Honorering van dienstverlening