Inhoud van de code

Artikel 8 - Financiele bijdrage in de kosten (voor deelname aan) bijeenkomsten voor zorgprofessionals; algemene uitgangspunten

 1. In het kader van deze Gedragscode wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën bijeenkomsten voor zorgprofessionals:
  a. door van leveranciers onafhankelijke derden georganiseerde bijeenkomsten (artikel 9);
  b. door de leverancier georganiseerdeproductgerelateerdebijeenkomst (artikel 10);
  c. door de leverancier georganiseerde geaccrediteerde bijeenkomsten (artikel 11); 
  d. door de leverancier georganiseerde overige bijeenkomsten (artikel 12).

 2. Betrokkenheid van leveranciers bij bijeenkomsten voor zorgprofessionals is toegestaan, in die zin dat leveranciers bijeenkomsten mogen organiseren, dan wel financieel mede mogelijk maken, dan wel mogelijk maken dat een individuele zorgprofessional daaraan deelneemt, en in dat kader kosten voor hun rekening mogen nemen, mits wordt voldaan aan de voorwaarden dat
  a. het programma qua programma-opbouw evenwichtig en redelijk is, en geen recreatieve en sociale activiteiten bevat die geen verband houden met de bijeenkomst, en
  b. dde locatie qua ligging en faciliteiten gerechtvaardigd is, en
  c. de kosten redelijk zijn,
  een en ander zoals per categorie bijeenkomst nader is uitgewerkt in de artikelen 9 t/m 12.

 3. Het is niet toegestaan dat leveranciers direct of indirect kosten van anderen dan zorgprofessionals voor hun rekening nemen.

 4. Indien een bijeenkomst met financiële ondersteuning van een of meerdere leveranciers tot stand komt, dient de organisator dit uitdrukkelijk in de uitnodiging/programma te vermelden.
   
 5. Het is niet toegestaan andere kosten in verband met deelname aan bijeenkomsten te betalen dan genoemd in deze Gedragscode.

 6. Indien vertegenwoordigers van een leverancier aanwezig zijn op een bijeenkomst waaraan zorgprofessionals deelnemen, dienen zij te allen tijde als zodanig herkenbaar te zijn, bijvoorbeeld door het dragen van een badge. 

Lees de toelichting

Door naar artikel 9: Door onafhankelijke derden georganiseerde bijeenkomsten