Inhoud van de code

Artikel 2 - Reikwijdte gedragscode

Deze Gedragscode heeft betrekking op uitingen over medische hulpmiddelen in de ruimste zin des woords. Daarnaast geeft deze Gedragscode normen voor verantwoorde interacties tussen leveranciers en zorgprofessionals.

Lees de toelichting

Door naar artikel 3 : Algemene uitgangspunten