GMH Trainingen in 2020

Wilt u weer helemaal up-to-date zijn ten aanzien van de GMH? In 2020 vinden er weer interactieve trainingen plaats, die vooral zijn gericht op de vertaling van de regels uit de code naar de toepassing en de consequenties daarvan in de praktijk. Ook worden de nieuwe wettelijke regels (Beleidsregels gunstbetoon medische hulpmiddelen) behandeld.

De trainingen staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (9.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten

Hier vindt u meer over de inhoud van de training. Klik hier om u aan te melden. 

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat.