GMH Trainingen in 2019

Wilt u weer helemaal up-to-date zijn ten aanzien van de GMH? In 2019 vinden er weer interactieve trainingen plaats, die vooral zijn gericht op de vertaling van de regels uit de code naar de toepassing en de consequenties daarvan in de praktijk. Ook worden de nieuwe wettelijke regels (Beleidsregels gunstbetoon medische hulpmiddelen) behandeld. 


De training van 2 oktober is al helemaal vol en daarom is er besloten een extra training te organiseren op 11 december 2019 (09.30 -12.30 uur). De trainingen vinden plaats bij Van der Valk Hotel Houten.

Hier vindt u meer over de inhoud van de training. Klik hier om u aan te melden.
 

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat.