GMH Trainingen in 2018

Wilt u weer helemaal up-to-date zijn ten aanzien van de GMH? Dit jaar vinden er weer interactieve trainingen plaats, die vooral zijn gericht op de vertaling van de regels uit de code naar de toepassing en de consequenties daarvan in de praktijk. Ook worden de nieuwe wettelijke regels (Beleidsregels gunstbetoon medische hulpmiddelen) behandeld.

Op de volgende woensdagen vinden de trainingen plaats 14 maart, 20 juni en 10 oktober 2018 (09.30 -12.30 uur). Hier vindt u meer over de inhoud van de training. De trainingen vinden plaats bij Van der Valk Hotel Houten. Voor het online aanmeldformulier klik hier.