Inhoud van de code

Artikel 27 - Schriftelijke afspraken openbaarmaking

Alle partijen die aan de Gedragscode gebonden zijn dragen ervoor zorg dat zij met ingang van 1 januari 2015 geen overeenkomsten meer afsluiten waarin bepalingen zijn opgenomen die een verplichting tot openbaarmaking in het Transparantieregister Zorg op grond van deze Gedragscode in de weg kunnen staan. Dit geldt zowel met betrekking tot de verplichting tot openbaarbaring die met ingang van 1 januari 2015 in werking treedt, als met betrekking tot alle overige toekomstige verplichtingen tot openbaarmaking op grond van deze Gedragscode.


Lees de toelichting