Over het Register Naleving GMH


De Gedragscode Medische Hulpmiddelen geeft regels voor een verantwoorde invulling van de relatie tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals. Partijen die de Gedragscode Medische Hulpmiddelen onderschrijven zijn terug te vinden in het Register Naleving GMH.

In het Register Naleving GMH zijn opgenomen de beroeps- en brancheverenigingen, die hun leden middels een leden-bindend besluit hebben verplicht tot naleving van de Gedragscode. Het Register is openbaar en heeft tot doel op betrouwbare wijze inzichtelijk te maken welke organisaties de Gedragscode hebben onderschreven en hun individuele leden hebben verplicht tot naleving daarvan.

In het Register Naleving kunnen verenigingen van leveranciers van medische hulpmiddelen, zorgprofessionals en zorginstellingen worden opgenomen.

Het Register Naleving kent voorwaardelijke en definitieve inschrijvingen. Een voorwaardelijke inschrijving vindt plaats voor de periode van één jaar en is bedoeld om de leden van de organisatie in de gelegenheid te stellen om hun bedrijfs- of praktijkvoering in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan voorwaarden van de Gedragscode. Een definitieve inschrijving in het Register Naleving vindt plaats voor onbepaalde tijd.

Zie voor de procedure om in het Register Naleving te worden opgenomen het Reglement Register Naleving GMH