Aanmelden voor registratie

Nadere informatie over opname in het register


Voor meer informatie over opname van uw organisatie in het GMH register kunt u contact opnemen met:


Stichting GMH


Postadres
Postbus 85612
2508 CH Den Haag

T +31 (0)70 - 312 39 26
F +31 (0)70 - 363 63 48

Bezoekadres
Laan Copes van Cattenburch 79
2585 EW Den Haag

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.