FAQ

Valt training en fabrieksbezoek onder de GMH?

Vraag: Een bedrijf organiseert voor cardiologen en functielaboranten speciale trainingen bij de moedervestiging elders in Europa. Het betreft een tweedaags programma (inclusief vlucht en twee overnachtingen) bestaande uit een rondleiding in de fabriek, een wetenschappelijk programma en aanvullend een workshop in het trainingscentrum van het bedrijf. Het doel van de training is om de meest voorkomende pacemaker en ICD problemen te leren identificeren en tot mogelijke oplossingen te komen. Valt deze bijeenkomst onder de GMH en hoe is deze bijeenkomst te kwalificeren?

Antwoord: Er zijn vier soorten bijeenkomsten genoemd in art. 8 lid 1. Deze bijeenkomst valt onder b, omdat het een door de leverancier georganiseerde bijeenkomst is, die product gerelateerd is. Dat betekent dat deze bijeenkomst moet voldoen aan de eisen van art. 10.