FAQ

Is de overgangsregeling ook van toepassing op artsen?

Vraag: Is de overgangsregeling voor vergoeding van bijeenkomsten uit art. 9A ook van toepassing op artsen?

Antwoord: Nee, de overgangsregeling is alleen van toepassing op zorgprofessionals die geen beroepsbeoefenaren zijn in de zin van de Geneesmiddelenwet.