FAQ

Is vergoeding van inschrijfgeld mogelijk?

Vraag: Mag een leverancier het inschrijfgeld voor een congres vergoeden?

Antwoord: Op zichzelf is het vergoeden van inschrijvingskosten voor een congres mogelijk omdat het valt onder de kosten die genoemd zijn in art. 8 lid 2 c onder 1. Het gaat hier kennelijk om een door een door een onafhankelijke derde georganiseerde bijeenkomst Of de inschrijvingskosten in een concreet geval mogen worden vergoed, is dan afhankelijk van de vraag of aan álle eisen van dat artikel wordt voldaan. Daarbij moet met name worden gekeken naar het programma en de locatie van het congres alsmede naar de aard en hoogte van de te vergoeden bedragen. Er geldt een maximum voor de vergoeding en de kosten moeten redelijk zijn en uitsluitend kosten van zorgprofessionals mogen worden vergoed.