FAQ

Wat is een geschenk in de zin van de gedragscode?

Vraag: Wat valt onder de definitie van een geschenk?

Antwoord: Onder de definitie van geschenk vallen alle zaken die de ontvanger als geschenk zal percipiëren. Het geven en ontvangen van een geschenk is onder voorwaarden toegestaan: het moet van geringe waarde zijn en praktijk gerelateerd zijn, of ten goede kunnen komen aan patiëntenzorg dan wel aan educatie. Zogenaamde 'give-aways' van zeer geringe waarde, welke zoals gebruikelijk op bijvoorbeeld beurzen worden verstrekt, vallen niet onder de definitie van een geschenk. Ook monsters zijn geen geschenk in de zin van de GMH, omdat zij niet als geschenk zullen worden gepercipieerd.